„KRONIKA NASZYCH KADRÓW”

Kronika naszych kadrow zapr

Wystawa członków Okręgu Szczecińskiego

Związku Polskich Artystów Fotografików

 

Data: 06 – 31 grudnia 2014

Miejsce: Sala pod Piramidą, wernisaż: 05.12.2014, godz.16.00

 

To już też historia…

W tym roku minęło 175 lat od ogłoszenia przez Akademię Francuską wynalazku fotografii.

W ramach szeregu imprez, zorganizowanych z tej okazji przez Książnicę Pomorską w Szczecinie, członkowie Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików prowadzili cykl wykładów „Wielcy znani i nieznani” przedstawiających sylwetki fotografów z różnych krajów.

Na zakończenie tematycznych imprez, związanych z jubileuszowym rokiem fotografii, członkowie OS ZPAF prezentują własne prace w aspekcie historycznym. Skoro historia fotografii ma dopiero 175 lat, to 37 lat działalności OS ZPAF jest już pokaźną częścią tego okresu.

Celem wystawy „Kronika naszych kadrów” jest pokazanie jak przez te prawie 40 lat zmieniały się zarówno tematyka, formy przekazu, zainteresowania fotografów, jak i techniki, które stosowali.

Każdy z uczestników wystawy otrzymał zadanie pokazania zdjęć z poszczególnych dziesięcioleci (lata 70-te, 80-te itd.) swojego członkostwa w OS ZPAF. Podejście do tematu jest całkowicie indywidualną koncepcją autorską. Poza ograniczeniem liczby zdjęć żadnych innych wymogów nie postawiono. W ten sposób można więc prześledzić jak zmieniało się podejście poszczególnych autorów do fotografii, tzn. co było i jest obiektem ich zainteresowań, jak zmieniał się sposób patrzenia, i na ile współczesna technika cyfrowej fotografii miała wpływ na ich twórczość.

Niewielka liczba pokazywanych zdjęć zmusiła wszystkich do bardzo trudnych wyborów i z pewnością powoduje to pewien niedosyt zarówno u autorów jak i widzów, ale przecież członkowie Okręgu prezentują swoje zdjęcia od lat a na tej wystawie nie kończą swojej działalności artystycznej i jeszcze nie raz będzie można obejrzeć ich zdjęcia na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Zapraszamy na następne wystawy – również do nowej galerii Okręgu Szczecińskiego ZPAF na Wydziale Elektrycznym ZUT (Szczecin, ul. 26 Kwietnia 10).