Związek Polskich Artystów Fotografików – Okręg Szczeciński
Kalendarium działalności w Szczecinie

1952
Przyjęcie do ZPAF (Okręg Gdański) Witolda Chromińskiego.
1964
Przyjęcie do ZPAF (Okręg Warszawski) Krystyny Łyczywek.
1973
Przyjęcie do ZPAF (Okręg Warszawski) Janusza Piszczatowskiego.
1977
Utworzenie Delegatury Szczecińskiej Związku Polskich Artystów Fotografików której kierownikiem mianowany zostaje W Chromiński a następnie Krystyna Łyczywek.
Inauguracja, w Morskim Ośrodku Kultury, trzyletniego kursu fotografii marynistycznej.
Wystawy
„Akt” – wystawa prac W. Chromińskiego
„Dzieci” – wystawa prac K. Łyczywek
1978
Przyjęcie do ZPAF Jacka Fijałkowskiego, Jerzego Płotkowiaka i Marka Czasnojcia.
Wybór Krystyny Łyczywek na prezesa Okręgu Szczecińskiego ZPAF.
Włączenie Delegatury Szczecińskiej ZPAF do Klubu Związków Twórczych 13 Muz, gdzie otrzymuje siedzibę.
Wystawy
,,Fotografia prasowa” – wystawa ogólnopolska
1979
Organizacja pleneru dla słuchaczy kursu fotografii marynistycznej z udziałem W. Dederko.
Wystawy
„Krajobrazy” – wystawa prac P. Pierścińskiego
Wystawa fotografii Studenckiego Klubu z Belgradu
Wystawa prac Willy Hengla z Austrii
Poplenerowa wystawa prac słuchaczy kursu marynistycznego
1980
Inauguracja cyklu „Dialogi” (konfrontacja fotografii z innymi dyscyplinami sztuki i nauki):
Fotografia – komunikat – dialog Z. Dłubaka i J. Olka
Fotografia ekstremalna – dialog A. Lachowicza i B. Baworowskiej
Jaka fotografia? – dialog J. Lewczyńskiego i J. Buszy oraz wystawa towarzysząca J. Lewczyńskiego
Fotografia a czas – dialog A. Ligockiego i E. Poloczka
Fotografia a rysunek – dialog B. Schlabsa i G. Recka oraz wystawa towarzysząca prac B. Schlabsa
Wystawy
„Dzieci świata” – 4 Światowa Wystawa Fotografii K. Pawka
„Fotografia fińska” – wystawa zbiorowa fotografików z Finlandii
„Rewizja” – ogólnopolska wystawa fotograficzna
„Plener” – wystawa prac laureatów kursu fotografii marynistycznej oraz zaproszonych fotografików m.in. Zofii Rydet, N.i A. Lachowiczów
„Rodzina szczecińska” (36 szczecińskich rodzin w fotografiach 20 fotografików polskich)
Wystawa Młodzieżowa FIAP
„Zielnik tragiczny” – wystawa prac W. Dederko
1981
Kontynuacja cyklu „Dialogi”:
Fotografia a socjologia – dialog K. Łyczywek i Z. Pacholskiego
Fotografia sztuka mitu – dialog J. Garzteckiego i T. Goska
Fotografia a życie – dialog U. Czartoryskiej i A. Strumiłło
Fotografia a poezja – dialog P. Pierścińskiego i I. Szmidta
Fotografia a polityka – dialog M. Bacciarelli’ego i J. Rydzewskiego
Wystawy
Wystawa prac członków Delegatury Szczecińskiej Związku Polskich Artystów Fotografików.
„Interpretacje” – wystawa prac M. Czasnojcia
Wystawa prac J. Fijałkowskiego
1982
Przyjęcie do ZPAF Ryszarda Dąbrowskiego.
Półroczne zawieszenie działalności ZPAF z powodu stanu wojennego
Wystawy
„Migawki z Wernigerode” – wystawa prac J. Płotkowiaka
Wystawa pośmiertna prac W. Chromińskiego
1983
Przyjęcie do ZPAF Ewy Łyczywek-Pałki.
Przyznanie K. Łyczywek nagrody I stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki za całokształt twórczości.
Kontynuacja cyklu „Dialogi”:
Fotografia – Film – Video – dialog z udziałem S. Magali, G. Musiała, W. Jaraczewskiego, J Robakowskiego, J. Wójcika i Z. Zegana
1984
Wystawy
„Podróże” – wystawa prac K. Łyczywek
„Powstanie warszawskie” – wystawa prac T Bukowskiego
„Wyspiarze z Bouganville” – wystawa prac J. Kwiatkowskiej
Wystawa fotografii marynistycznej (J. Kamoda, E.Grochowicz, K. Łyczywek, A. Lachowicz i in.)
Wystawa prac M. Carillon z Meksyku
Prelekcje
Fotografia reklamowa – prelekcja J. Czarneckiego
1985
I Sympozjum pt. „Fotografia artystyczna na ziemiach Zachodnich i Północnych”
Wystawy
„Szczecin – moje miasto” (J. Fijałkowski, K. Łyczywek, E. Łyczywek-Pałka, J. Płotkowiak)
Wystawa prac J. Bułhaka
Wystawa prac W. Chromińskiego
1986
II Sympozjum pt. „Fotografia artystyczna na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945 – 1986”; wystawy towarzyszące prac T. Cypriana, M. Myszkowskiego, T. Piotrowskiego
Kontynuacja cyklu „Dialogi”:
Fotografia a przyroda – dialog M. Janowskiego i J. Hereźniaka
Czy warto być reporterem? – dialog A. Jałosińskiego i K. Łyczywek oraz wystawa towarzysząca prac A. Jałosińskiego
Fotografia a muzyka – dialog W. Pawłowskiego i M. Karewicza
Wystawy
„Moje, Twoje, Nasze” – wystawa prac K. Łyczywek
„Jeden dzień w życiu rybaka” – wystawa prac M. Czasnojcia
„This is jazz” – wystawa prac M. Karewicza
„Z diapozytywu” – wystawa prac J. Wierzbickiego
Wystawa prac fotografików szwajcarskich J. Chevalier i D. Quarelli
Prelekcje
Holografia – prelekcja P. Wesołowskiego
Fotografia rumuńska – prelekcja J. Cochinescu z Bukaresztu
Fotografia w sztuce użytkowej – prelekcja W. Węgrzyna
Możliwości kreacyjne fotografii natychmiastowej – prelekcja K. Łyczywek
Nowości Photokiny 1986 – prelekcja K. Łyczywek
1987
Przyznanie Nagrody Wojewody dla Delegatury Szczecińskiej ZPAF za działalność organizatorską w zakresie rozwoju i upowszechniania sztuki fotograficznej.
III Sympozjum pt. „Fotografia artystyczna na terenach pogranicza w latach 1945 -1987”
Wystawy towarzyszące – poplenerowa prac uczestników II Sympozjum, J. Kosycarza oraz twórców gdańskich z lat 40. XX w
Wystawy
„Cmentarze zakopiańskie” – wystawa prac J. Płotkowiaka
„France profonde” – wystawa prac członków Paryskiego Klubu „30 x 40”
„Wizyta Jana Pawła II w Szczecinie” – wystawa fotografii K. Łyczywek i E. Łyczywek-Pałki
Wystawa prac J. Fijałkowskiego
Wystawa prac J. Cochinescu z Bukaresztu
Pokaz diaporam J. Mullera z Paryża
Prelekcje
Techniki specjalne – prelekcja M. Cybulskiego
Niektóre aspekty procesu negatywowo-pozytywowego – prelekcja S. Fitaka
Serigrafia – prelekcja Z. Pacholskiego
Spotkanie z czytelnikami czasopism „Foto” i „Fotografia” – A. Jaworski (red. Naczelny FOTO) oraz W. Prażuch (red. Naczelny FOTOGRAFII)
1988
Kontynuacja cyklu „Dialogi”:
Fotografia a architektura – dialog M. Janowskiego i T. Baruckiego
Fotografia a teatr – dialog W. Plewińskiego i M. Sienkiewicza z wystawą prac W. Plewińskiego
Wystawy
„Kobieta” – wystawa prac K. Łyczywek
„Przyroda Bieszczad” – wystawa prac J. Płotkowiaka
„Wizerunki” – wystawa prac W. Prażucha
Wystawa prac W. Marzęckiego
Prelekcje
Photokina 88 – prelekcja K. Łyczywek
Prosto z Londynu – prelekcja K. Łyczywek
1989
Przyjęcie do ZPAF Waldemara Marzęckiego.
Wystawy
,,Czeska dokumentalna fotografia 1964-1989”
„Kielecka szkoła krajobrazu”
„Skarby Societé Francaise de Photographie”
„Współczesna fotografia litewska”
„Pejzaże” – wystawa prac J. Piszczatowskiego
Wystawa prac – H. Hardenberg (Stralsund),
Wystawa prac – E. Hartwig, J. Moucha (Praga)
Wystawa prac – B. Ryden Szwecja),
Wystawa prac – H. Doring- Spengler (Kolonia)
Wystawa prac – Y. Troispoux (Paryż)
Prelekcje
Miesiąc fotografii w Paryżu – prelekcja K. Łyczywek i J. Piszczatowskiego
Powojenna fotografia Polski – prelekcja J. Lewczyńskiego
150 lat fotografii francuskiej – prelekcja K. Łyczywek
IV Sympozjum pt. „Polska fotografia artystyczna”
„Miesiąc fotografii” z okazji 150 lecia ogłoszenia wynalazku fotografii, w którego ramach odbyły się m. in. następujące imprezy:
Prelekcje A. Baturo (Bielsko-Biała), L. Charewicz (Warszawa), G. Koshofer (Kolonia), J. Muller (Paryż), J.C. Lemagny (Paryż), K. Łyczywek (Szczecin), G. Shilazi (Montreal)
Spotkania autorskie H. Dóring-Spengler (Kolonia), A. Garnuszewska (Warszawa), E. Hartwig
(Warszawa) i Y. Troispoux (Paryż)
1990
Kontynuacja cyklu „Dialogi”:
Fotografia a malarstwo – dialog N. Lach-Lachowicz i B. Kowalskiej i wystawa prac N. Lach-Lachowicz
Wystawy
„Maroko wczoraj i dziś” – wystawa prac K. Łyczywek
„Na ulicach Paryża” – wystawa prac K. Łyczywek
„Okrągłe zdjęcia” – wystawa firmy Kodak sprowadzona z Muzeum w Brandfordzie
Prelekcje
Współczesna fotografia kanadyjska – prof. G. Szilasi
1991
V Sympozjum p.t. „Polska Fotografia w Świecie”
Wystawy
„Lawina” – wystawa międzynarodowa (Jesień Ludów) z inicjatywy Komisji Krajowej NSSZ Solidarność
„Polska fotografia w świecie” – wystawa 104 polskich autorów z 18 krajów zorganizowana przez K. Łyczywek w 7 galeriach Szczecina
Wystawa prac St. Knocha z Paryża
Wystawa prac H.T. Kaisera z Nowego Jorku
Wystawa prac S. Masuda z Japonii
1992
Przyjęcie do ZPAF Jacka Pawłowskiego.
Wystawy
„Photopainting” – wystawa prac H. Doring-Spenglera
„Zdrowie dla wszystkich” – wystawa międzynarodowa
Wystawa prac fotografików marokańskich
Wieczór marokański Krystyny Łyczywek (diaporama, video)
„Pokłosie i bilans wystawy Polska Fotografia w Świecie” – wystawa wybranych prac fotograficznych oraz filmów video
1993
Wystawy
„Computer Art”– wystawa prac W. Marzęckiego
„Twarzą w twarz” – wystawa prac Cz. Czaplińskiego (Nowy Jork)
„Szczecin lat pięćdziesiątych” – wystawa prac K. Łyczywek
„Szczecinianie dawnych lat” – wystawa prac K. Łyczywek
„Przyroda Szczecina” – wystawa prac J. Płotkowiaka
Wystawa prac G. Borysowskiego ze Lwowa
Wystawa prac H.T. Kaisera z Nowego Jorku
Wystawa prac J.Modraka ze Szwecji
Prelekcje
Miesiąc fotografii w Paryżu – prelekcja K. Łyczywek
Zbiory fotograficzne Muzeum Narodowego we Wrocławiu – prelekcja A. Soboty
1994
Wystawy
„Computer Art Photography” – wystawa prac T Ozawa (Tokio)
„Jesień w Pensylwanii” – wystawa prac J. Habdasa (Nowy Jork)
„Polska fotografia w świecie” – wystawa prac ze zbiorów Książnicy Pomorskiej
„Społeczeństwo odrzucone” – wystawa prac J. Iwańskiego (Nowy Jork)
Prelekcje
Malezja, Indonezja – prelekcja J. Iwańskiego (Nowy Jork)
1995
Wystawy
„Dwie wersje” – wystawa prac T. Ozawa
„Maroko 1989, 1991, 1993” – wystawa prac K. Łyczywek
„New York – New York” – wystawa prac W. Seidlera
„Rodzina” – wystawa międzynarodowa
Prelekcje
Andora – kraj niespodzianek – prelekcja K. Łyczywek
100 lat fotografii poznańskiej – prelekcja K. Łyczywek
Kolońska, Paryska i Berlińska Fotoscena – prelekcja K. Łyczywek
1996
Przyjęcie do ZPAF Danuty Piotrowskiej
Wystawy
„50 lat z obiektywem” – wystawa prac K. Łyczywek
„Portrety” – wystawa prac M. Schmidta
„Szczecińskie fascynacje” – wystawa prac K. Łyczywek
„Bretania 1961” – wystawa prac K. Łyczywek
Prelekcje
Nadar a sprawa polska – prelekcja K. Łyczywek
Paryska szkoła fotografii – prelekcja M. Schmidta z Paryża
Photokina 1996 – prelekcja K. Łyczywek
Sytuacja twórców w obecnym systemie gospodarczym – prelekcja J. Mąkowskiego
Wrażenia z egzotycznych podróży – prelekcja J. Iwańskiego z Nowego Jorku
1997
Przyjęcie do ZPAF Anny Pisuli-Mandziej oraz Witolda Danilkiewicza.
Delegatura Szczecińska uzyskuje status Okręgu.
Wystawy
Wystawa Jubileuszowa z okazji dwudziestolecia istnienia Delegatury Szczecińskiej ZPAF, w której ramach zaprezentowane zostały prace W. Chromińskiego, R. Dąbrowskiego, E. Łyczywek-Pałki, K. Łyczywek, W. Marzęckiego, J. Pawłowskiego, D. Piotrowskiej, J. Piszczatowskiego, J. Płotkowiaka
„Namaste Nepal” – wystawa prac D. Piotrowskiej
„Nowoczesna architektura” – wystawa prac A. Pisuli-Mandziej
Wystawa prac R. Horowitza
Prelekcje
Berlińskie przedwiośnie kulturalne – prelekcja K. Łyczywek
Międzynarodowa Kolońska Fotoscena – prelekcja K. Łyczywek
Paryski miesiąc fotografii 1996 – prelekcja K. Łyczywek
Paryż światową stolicą fotografii – prelekcja K. Łyczywek
1998
Wystawy
„Chińskie impresje” – wystawa prac K. Łyczywek
„Obrazy krajobrazów” – wystawa prac J. Mąkowskiego
„Szczecinianie w oczach Francuza” – wystawa prac J. V Lefeuvre’a z Paryża
Prelekcje
Photokina 1998 – prelekcja K. Łyczywek
1999
Przyjęcie do ZPAF Marzeny Wasikowskiej z Australii
Wystawy
II wystawa „Polska fotografia w świecie – kraj, w którym żyjemy” z udziałem 70 fotografów
z 5 kontynentów (kurator K. Łyczywek)
Wystawa prac różnych autorów ze zbiorów K. Łyczywek
Prelekcje
Paryski miesiąc fotografii 1998 – prelekcja K. Łyczywek
2000
Wystawy
„Krajobrazy świata w kolorach tęczy” – wystawa prac J. Lykourisa z Aten
„Madryt 2000” – wystawa prac K. Łyczywek
„Szczecinianie w oczach Francuza” – wystawa prac J. V Lefeuvre’a z Paryża
Wystawa prac p.t. „Stąd wszędzie” w Berlinie (K. Łyczywek, E. Łyczywek-Pałka, D. Piotrowska,
A. Pisula-Mandziej i M Wasikowska)
Prelekcje
Photokina 2000 – prelekcja K. Łyczywek
Wydarzenia artystyczne we Francji (Arles, Lyon, Paryż) – prelekcja K. Łyczywek
2001
Przyjęcie do ZPAF Grzegorza Czarneckiego.
Konkurs fotograficzny dla młodych fotoamatorów
Wystawy
„My American Dream” – wystawa prac D. Piotrowskiej
„Malowane na jedwabiu” – wystawa prac E. Łyczywek-Pałki
„Sopoccy Rybacy” – wystawa prac W. Żuchowskiego
„Twarze publiczne” – wystawa prac A. Kłoś
Wystawa prac J. Nowak-Jeziorańskiej, uczestniczki I wystawy „Polska Fotografia w Świecie”
Wystawa Fotografików z Polski i Holandii pt. „People of our planet” w Enschede i w Szczecinie, w której udział wzięli: E. Łyczywek-Pałka, H. Nijhof, M. Vos, D. Piotrowska, W. Danilkiewicz, E.J. Pater, D. Coelet, K. Łyczywek, W. Tromp, W. Marzęcki, A. Pisula-Mandziej, T Heier, J. Pawłowski, B. Thoma, K. Sonnewend, Y van Rosse, J. Kuiper, M. Wasikowska
Prelekcje
26 Kongres FIAP we Włoszech – prelekcja K. Łyczywek
Paryski miesiąc fotografii 2000 – prelekcja K. Łyczywek
Paryż latem 2001 (wystawy) – prelekcja K. Łyczywek
2002
Wybór W. Marzęckiego na prezesa Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.
Wystawy
„Fotografowie świata” – wystawa ze zbiorów K. Łyczywek wraz promocja jej książki p.t. „ Rozmowy o fotografii”
„Ruiny” – wystawa prac K. Łyczywek i promocja „Zeszytów Szczecińskich” (red. G. Czarnecki)
„Świat się zmienia” wystawa prac Loren Ellis z Nowego Jorku
„Zwierciadła i weneckie koronki” wystawa prac D. Piotrowskiej
„Metro paryskie” – wystawa prac K. Łyczywek
Wystawa jubileuszowa – 25 lecie istnienia oddziału szczecińskiego ZPAF (K. Łyczywek,
J. Piszczatowski, J. Płotkowiak, R. Dąbrowski, E. Łyczywek-Pałka, W. Marzęcki, J. Pawłowski, D. Piotrowska, A. Pisula-Mandziej, W. Danilkiewicz, M. Wasikowska, G. Czarnecki)
Pośmiertna wystawa W. Chromińskiego, pierwszego czł. ZPAF w Szczecinie
Prelekcje
Paryż światową stolicą fotografii – prelekcja K. Łyczywek w ramach Dni Frankofońskich
2003
Wystawy
Wystawa prac W. Marzęckiego w Instytucie Architektury
Wystawa retrospektywna prac E. Hanemanna
„Floryda” – wystawa Sabiny Szafrankowskiej z Nowego Jorku
„Szczecinianie dawnych lat” – wystawa prac K. Łyczywek połączona z aukcją na rzecz Hospicjum
Prelekcje
Paryż – relacje z wystaw fotograficznych – prelekcja K. Łyczywek
Nadar – nie tylko fotograf – prelekcja K. Łyczywek
2004
Wystawy
„Stettin – Szczecin w XX wieku” – wystawa zbiorowa przygotowana przez G. Czarneckiego
„Znak” – wystawa prac J. Mąkowskiego
„Paryskie Polonika” – wystawa prac K. Łyczywek
„Jesteśmy” – wystawa polskich fotografów z Nowego Jorku (Warszawa a następnie Szczecin)
„Nowy Jork 2003 (miasto i ludzie)” – wystawa prac K. Łyczywek
„Wokół Wielkiego Kanionu” – wystawa prac D. Piotrowskiej
„Hania” – wystawa prac D. Piotrowskiej
„Architektura w fotografii” – wystawa prac W. Marzęckiego
Prelekcje
Rola i miejsce fotografii w dzisiejszych czasach – prelekcja J. Mąkowskiego
2005
Wybór E. Łyczywek-Pałki na prezesa Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.
Wystawy
„Drawieński park narodowy w fotografii J. Płotkowiaka”
„Manifestacje nowojorskie w obronie Solidarności” – wystawa prac Z. Malinowskiego z Nowego Jorku
„Szczecin lat powojennych” – wystawa prac K. Łyczywek
„Berlińskie kontrasty” – wystawa prac E. Łyczywek – Pałki
„Moje wyspy szczęśliwe” – wystawa prac D. Piotrowskiej
„Kwiaty” – wystawa prac D. Piotrowskiej
„Zapach rzeki” – wystawa prac Jana Q. O. Holendra
Prelekcje
Polski Paryż – prelekcja K. Łyczywek ilustrowana przezroczami
2006
Inauguracja działalności Galerii ZPAF w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Wystawy
„Podróże” – wystawa prac A. Zygmuntowicza, przewodniczącego Rady Artystycznej ZPAF
„Parki Narodowe wokół Wielkiego Kanionu Colorado w USA” wystawa prac D. Piotrowskiej
„Namaste Nepal – ludzie” – wystawa prac D. Piotrowskiej
„Pomorze Zachodnie w latach 50. i 60.” – wystawa prac K. Łyczywek
„Jestem w Paryżu” – wystawa prac K. Łyczywek
„Tekstografia” – wystawa prac W. Marzęckiego
„Bordeaux wczoraj i dzisiaj” – wystawa prac K. Łyczywek.
Prelekcje
ZPAF – tradycje i perspektywy – prelekcja M. Wideryńskiego (prezes ZPAF) i A. Zygmuntowicza (przew. RA ZPAF) Paryskie przedwiośnie kulturalne – prelekcja K. Łyczywek;
Paryż w listopadzie – miesiąc fotografii – prelekcja K. Łyczywek
2007
Wystawy
„Wystawa jubileuszowa – 30-lecie istnienia oddziału szczecińskiego ZPAF” (K. Łyczywek, J. Piszczatowski, J. Płotkowiak, R. Dąbrowski, E. Łyczywek-Pałka, W. Marzęcki, J. Pawłowski, D. Piotrowska, A. Pisula-Mandziej, W. Danilkiewicz, M. Wasikowska, G. Czarnecki)
„Światła nocy” – wystawa prac A. Pisuli-Mandziej
„Cisza rzeki” – wystawa prac Jana Q. O. Holendra
„Fermenty” – wystawa prac J. Piszczatowskiego)
„Historia jednego życia w 36 zdjęciach” – wystawa prac R. Dąbrowskiego
„Stara Fabryka – barwy czasu i przestrzeni” – wystawa prac D. Piotrowskiej
„Amerykańskie obrazki“ – wystawa prac D. Piotrowskiej
Wystawa fotografii M. Wasikowskiej
„Szczecin i Paryż inaczej” – wystawa prac K. Łyczywek
„Malezyjskie Borneo” – wystawa prac W. Danilkiewicza
„Wenecja” – wystawa prac W. Marzęckiego
„Żebyś stał jak ten żeglarz…” – wystawa prac K. Łyczywek i E. Łyczywek-Pałki
„Szczecinianie dawnych lat” – wystawa prac K. Łyczywek
„Szczecin i Paryż inaczej” – wystawa prac K. Łyczywek
„Szczecin” – wystawa prac E. Łyczywek-Pałki
„Wizyta Jana Pawła II w Szczecinie” – wystawa prac K. Łyczywek i E. Łyczywek-Pałki
Prelekcje:
O Polskim Paryżu w Szczecinie – prelekcja K. Łyczywek
Christine Spengler – fotoreporterka wojenna – prelekcja K. Łyczywek
2008
Okręg Szczeciński ZPAF prowadzi działalność wystawienniczą w Galerii pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz wspólnie z Muzeum Narodowym organizuje szczecińską ekspozycję wystawy ZPAF pt. „Polska Fotografia w XX wieku”
Wystawy
„Okno” – wystawa prac E. Łyczywek-Pałki „Diagnoza” – wystawa prac Egle Melinauskiene
„META-emocje” – wystawa prac Łódzkiego Okręgu ZPAF
„Próba” – wystawa prac A. Pisuli-Mandziej
„Prowincja” – wystawa prac Zbigniewa Podsiadło
„Rozkład” – wystawa prac Thomasa Malicha
„Press Foto 2008” – wystawa prac nagrodzonych w konkursie fotograficznym BZWBK
„Zmiany – Veranderingen – Changes” – wymienna wystawa jubileuszowa z okazji 20-lecia istnienia galerii „Objektief” z udziałem fotografów holenderskich związanych z galerią fotograficzną „Objektief” w Enschede
„Dziennik Prywatny 2004” – wystawa prac K. Łyczywek
„Weneckie obrazki“ – wystawa prac D. Piotrowskiej
„Stettiner Wurzeln” – wystawa prac członków Okręgu Szczecińskiego ZPAF, w ramach Europejskiego Miesiąca Fotografii, Fotogalerie Friedrichshain, Berlin
Prelekcje
29 kongres FIAP w Żylinie na Słowacji – prelekcja K. Łyczywek
2009
Przyjęcie do ZPAF Tomasza Lazara
Koniec działalności Galerii ZPAF – Muzeum Narodowe odmawia dalszej współpracy
Wystawy
„Jeden dzień w Warszawie” – wystawa prac K. Łyczywek
„Szczecin lat powojennych” – wystawa prac K. Łyczywek
„FOTOGRAFIA 1949-2009” – wystawa prac K. Łyczywek
„Płonia – dzika rzeka“ – wystawa prac D. Piotrowskiej
„Labirynt czasoprzestrzennych skojarzeń” – wystawa prac E. Łyczywek-Pałki
„Portrety, Portrety” – wystawa prac W. Marzęckiego
„Domy rzeki” – wystawa prac Jana Q. O. Holendra
„Momenty” – wystawa prac T. Lazara
Prelekcje
Paryski miesiąc fotografii – prelekcja K. Łyczywek
170 lat fotografii francuskiej – prelekcja K. Łyczywek
Magia dawnej fotografii cz. I – prelekcja G. Czarneckiego
Magia dawnej fotografii cz. II – prelekcja G. Czarneckiego
2010
Wystawy
„Paryż wczoraj i dziś” – wystawa prac K. Łyczywek
„Przemijanie, przenikanie, przeznaczenie…? – wystawa prac E. Łyczywek-Pałki
„Album rodzinny” – wystawa prac K. Łyczywek i E. Łyczywek-Pałki
„Szczeciński sierpień 1989 r.” – wystawa prac R. Dąbrowskiego
„Miasto rzeki” – wystawa prac Jana Q. O. Holendra
Prelekcje
Paryski jubileuszowy miesiąc fotografii – prelekcja K. Łyczywek
Fotografia jako źródło wiedzy historycznej – wykład G. Czarneckiego
Szczecin na dawnej fotografii – wykład G. Czarneckiego
2011
Wystawy
„Kobiety kobietom” – wystawa członkiń Okręgu Szczecińskiego ZPAF
„Maroko” – wystawa prac K. Łyczywek
„Szczecinianie dawnych lat” – wystawa prac K. Łyczywek
„Metro Paryskie” – wystawa prac K. Łyczywek
„PŻM” – wystawa prac Jacka Pawłowskiego i Marka Czasnojcia
„Czekając na wiosnę… zakurzone bibeloty z zakurzonym komentarzem Anno Domini 2011”
– wystawa prac Grzegorza Czarneckiego
„POmyśli” – wystawa prac Waldemara Marzęckiego
„Złota rybka i rower” – wystawa prac R. Dąbrowskiego

Kalendarium działalności oddziału szczecińskiego ZPAF nie uwzględnia wystaw indywidualnych i zbiorowych z udziałem członków Okręgu oraz prelekcji, które odbywały się poza Szczecinem, jak również publikacji w prasie, albumach oraz wydanych książek.

Kalendarium Okręgu Szczecińskiego ZPAF (245.1 KiB)