OKRĘG SZCZECIŃSKI ZPAF 

 

ZARZĄD OKRĘGU (w kadencji 2011-2014)

EWA ŁYCZYWEK-PAŁKA – prezes

tel: 601 522 211

e- mail: elyczywek@wp.pl

 

TOMASZ LAZAR – sekretarz

e-mail: enigma32@wp.pl

 

JACEK PAWŁOWSKI – skarbnik

e-mail: pawlowski.jacek@op.pl

 

Plac Żołnierza 2

70-551 Szczecin

tel. 698 522 211