Waldemar Marzęcki


nr leg. ZPAF 649

marzecki@post.pl

W latach 1970-1974 współpracował z Szczecińskim Ośrodkiem Telewizji Polskiej.

W 1989 skończył trzyletni staż w Gdańsku i został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.

W latach 90. ponownie współpracował z Szczecińskim Ośrodkiem Telewizji Polskiej przygotowując liczne czołówki komputerowe programów telewizyjnych o zasięgu regionalnym i krajowym. Współpracował również z telewizją prywatną, gdzie wykorzystując animacje komputerowe, opracował program poświęcony w całości problemom urbanistyki szczecińskiej.

W latach 2002-2005 pełnił funkcję prezesa Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

W 2023 został wybrany na funkcję wiceprezesa Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

W latach 2009 – 2014 w ramach własnej fundacji naukowej SFERA prowadził zajęcia z forografii w ramach cykly: „Jesienna Szkoła Fotografii” , „Zimowa Szkoła Fotografii” i „Wiosenna Szkoły Fotografii”

Jako członek ZPAF przygotował blisko 50 wystaw fotograficznych prezentowanych w Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji i Włoszech. Początkowo szczególne miejsce zajmowały w nich pokazy z wykorzystaniem projekcji slajdów na kilku rzutnikach (diaporam). Obecnie wystawom towarzyszą pokazy multimedialne z użyciem grafiki i animacji komputerowej, pantomimy i muzyki.

Jest współautorem fotograficznej scenografii teatralnej do inscenizacji Czarodziejskiego Fletu wystawianego w Teatrze Polskim w Szczecinie, oraz prezentacji multimedialnej do sztuki „Nokturn dla Pani Tilebein” przygotowanej przez Teatr Kameralny w Szczecinie.

W latach 2014-2018 wykładał na I i II semestrze fotografię w Katedrze Sztuk Wizualnych


Adresy internetowe do trzech dokumentacji fotograficznych i relacji filmowych z wernisaży pozwalających na zorientowanie się rodzaju wypowiedzi fotograficznej.

2011 r. Wystawa fotograficzna pt. „POMYŚLI”
http://www.forma.zut.edu.pl/pomysli.php

2017 r. Wystawa fotograficzna pt. „Secrum minus”
http://www.forma.zut.edu.pl/sacrumminus.php

2020 r. Wystawa fotograficzna pt. „Być może nie tylko ja …
http://www.forma.zut.edu.pl/nie-tylko-ja.php


WAŻNIEJSZE WYSTAWY I DIAPORAMY
w których fotografia artystyczna:
– istotnie wspierała działania naukowe,
– była głównym składnikiem wystaw.

1983 Niemcy
Seminarium naukowe na Uniwersytecie w Dortmundzie
Diaporama pt. „Town planning composition as an improvement component of the life conditions of settlement inhabitants”

1984 Portugalia
Kongres Światowej Organizacji Urbanistycznej
Diaporama pt. “Periodicity of town space development”

1984 Włochy
Uniwersytet w Mediolanie
Diaporama pt. „Ewolution of town shape”

1985 Francja
Kongres Światowej Organizacji Urbanistycznej w Paryżu Pałac UNESCO

 • Wystawa fotograficzna pt. „Town”
 • Diaporama pt. „Some examples of deformation of oryginal town planning and architectural compositions by outbuildings”
 • Diaporama pt.” … town it is a colletive home for thousands of people”

1985 Polska
Galeria “Test” – BWA Warszawa
Wystawa indywidualna pt. „Nie dotykać! – urządzenie do mieszkania”

1987 Polska

 1. Klub związków twórczych 13 Muz – Szczecin Udział w międzynarodowym wernisażu grupy „Od wtorku” (Polska-Dania-Kanada) Wystawa fotograficzna dotycząca problemów urbanistyki i egzystencji ludzkiej
 2. Klub związków twórczych 13 Muz – Szczecin
  Diaporama dotycząca architektury i urbanistyki Wenecji
  Diaporama dotycząca architektury i urbanistyk Asyżu
 3. Ogólnopolska sesja naukowa Politechnika Szczecińska
  Diaporama dotycząca dot. historii Szczecina i jego przekształceń urbanistycznych

1988 Polska
Klub związków twórczych 13 Muz – Szczecin
Indywidualna wystawa fotograficzna pt. „Fotografia i architektura” towarzysząca Dialogowi zorganizowanemu przez Związek Polskich Artystów Fotografików

1988 Austria
Hochschule fur Angewandte Kunst” – Wiedeń
Indywidualna wystawa fotograficzna pt. „Transformation of Szczecin urban space”

1989 Szwecja
Galeria „Form und Farg” Verkstanden” – Eskilstuna
Indywidualna wystawa fotograficzna pt. „People and town”

1990 Polska
Klub związków twórczych 13 Muz – Szczecin
Udział w Biennale Sztuki Współczesnej „Salon jesienny 90” Wystawa fotograficzna pt. „Miejsce”

1991 Polska – Niemcy
Udział w międzynarodowej wystawie „Ansichten aus fune jahrhunderten – Widoki z pięciu wieków”
Regensburg, Museum Ostdeusche Galerie
Kiel, Stiftung Pommern
Bremenhaven, Deutsches Schiffahrtsmuseum
Luneburg, Museum fur das Furstentum Luneburg

1992 Dania
Tydzień kultury Szczecina w Esbjerg.

 • Wystawa osiągnięć projektowych – Ratusz miejski
 • Wystawa fotograficzna „Town” w Hovedbibloteket

1993 Niemcy
ICC Berlin
Wystawa fotograficzna i projekt przebudowy Basenu Północnego na międzynarodowy port jachtowy i centrum wystawiennicze

1993 Polska
Klub związków twórczych Klub 13 Muz – Szczecin. Wystawa fotografii komputerowej pt. „Komputer art.”, animacje komputerowe i pokaz multimedialny.

1994 Hiszpania
Wyjazd w ramach programu THEMPUS na seminarium dot. zastosowania techniki komputerowej w dydaktyce.
Palma de Malorka
Udział w międzynarodowej konferencji „Interactive multimedia over network”

 • wystawa grafik komputerowych
 • pokaz wykładu techniką animacji komputerowej
 • wykład pt. „Computers in didactic process”

1994 Polska
Udział w wystawie „Salon Jesienny 94”
Wystawa fotograficzna

1995 Polska
Udział w międzynarodowej wystawie „On line”, Festiwal Sztuki Krajów Nadbałtyckich (reprezentant Szczecina)

1997 Polska
Udział w wystawie jubileuszowej z okazji 20-lecia Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

2000 Polska
Klub związków twórczych 13 Muz – Szczecin
Wystawa osiągnięć twórczych (prezentacja między innymi Diagramu Ciągłości Przestrzennej będącego głównym składnikiem przygotowywanej pracy habilitacyjnej)

2001 Holandia
Międzynarodowa wystawa fotografików z Holandii i Polski „People of our planet”
Enschede i Szczecin

2002 Polska
Udział w wystawie jubileuszowej z okazji 25-lecia Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Książnica Pomorska

2003 Polska
Udział w wystawie jubileuszowej z okazji 50-lecia Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. Książnica Pomorska

2003 Polska
Politechnika Szczecińska Galeria Architektów „Jak Szczecin”

2006 Polska
Muzeum Narodowe w Szczecinie „Tekstografia” Wystawa fotograficzna jako składowa „Opowiadań Szczecińskich” Krzysztofa Bizio

2007 Polska
Udział w wystawie jubileuszowej z okazji 30 lecia ZPAF „Ogród jest w nas -Police” Zamek Książąt Pomorskich

2007 Polska
Muzeum Narodowe w Szczecinie „Moja Wenecja”. Wystawa fotograficzna i pokaz multimedialny.

2007 Polska
Galeria Wojewody Zachodniopomorskiego „Studium lokowania obiektów wysokich w Szczecinie” współautorzy: prof. Klara Czyńska i prof. Paweł Rubinowicz.

2008 Polska
Galeria Architektów FORMA (pod patronatem Muzeum Narodowego) – Szczecin „Wirydarz myśli”. Wystawa fotograficzna i pokaz multimedialny

2008 Niemcy
Tydzień Fotografii – Berlin. pt. „Na okładkach” Wystawa fotograficzna i pokaz multimedialny

2009 Polska
Galeria Architektów FORMA (pod patronatem Muzeum Narodowego) – Szczecin pt. „Portrety Portrety” Wystawa fotograficzna i pokaz multimedialny do muzyki Adama Opatowicza.

2009 Polska
Galeria Architektów FORMA (pod patronatem Muzeum Narodowego) – Szczecin
pt. „Szczecin – czy budować wysoko”. Wystawa fotograficzna pokaz multimedialny i sympozjum naukowe.

2010 Polska
Galeria Kapitańska – Szczecin pt. „Ogród jest w nas”.

2010 Polska
Willa Lentza – Szczecin Westiwal . Wystawa fotograficzna pt. „Piekno narastania”

2010 Polska
Centrum handlowe Galaxy – Szczecin pt. „Poplenerowa wystawa zbiorowa Szkoły Fotografii”

2011 Polska
Galeria Architektów FORMA (pod patronatem Muzeum Narodowego) – Szczecin
„Po myśli”. Wystawa fotograficzna, pokaz multimedialny z muzyką Adama Opatowicza oraz prerformance pt. „Portret podwójny” Antoniego Karwowskiego i Andrzeja Pawelczyka

2012 Polska
Udział w wystawie jubileuszowej z okazji 35 lecia ZPAF pt. „Po myśli”. Zamek Książąt Pomorskich

2013 Polska
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) – Szczecin. Wystawa fotograficzna pt. „Horyzontalnie”, pokaz multimedialny.

2013 Polska
Urząd Miasta Szczecin – Plac Armii Krajowej. Wystawa plenerowa pt. „Horyzontalnie”

2013 Polska
Nanotechnologia ZUT- Szczecin, II Kongres Energetyki Polskiej PSE – Warszawa, NOT – Warszawa, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej – Warszawa,
Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie – Bielsko Biała, Galeria Filar – Elbląg. Wystawa fotograficzna pt. „Szpotański” oraz film.

2015 Polska
Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne – Warszawa Wystawa
pt. „Studium oddziaływania krajobrazowego nowej zabudowy na terenie Ogrodów Seminaryjnych w Warszawie” Współautorzy: prof. Klara Czyńska i prof. Paweł Rubinowicz, prof. Adam Zwoliński.

2017 Polska
Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików – Szczecin. pt. „Sacrum minus” Wystawa fotograficzna, pokaz multimedialny i autorski prerformance.

2017 Polska
Galeria Architektów FORMA (pod patronatem Muzeum Narodowego) – Szczecin. Wystawa fotograficzna pt. „Sacrum minus”, pokaz multimedialny i autorski prerformance.

2017 Polska
Galeria Architektów FORMA (pod patronatem Muzeum Narodowego) – Szczecin.
Wystawa pt. „Między harmonią i hałasem”. Współautorzy: prof. Klara Czyńska i prof. Paweł Rubinowicz.

2018 Polska
Muzeum Śląskie w Katowicach – Katowice. Wystawa Studium ochrony krajobrazowej obiektów Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Współautorzy: prof. Klara Czyńska i prof. Paweł Rubinowicz.

2018 Polska
Galeria Architektów FORMA (pod patronatem Muzeum Narodowego) – Szczecin.
Wystawa fotograficzna pt. „Żegnaj pałacu” i pokaz multimedialny.

2020 Polska
Galeria Architektów FORMA (pod patronatem Muzeum Narodowego) – Szczecin.
Wystawa fotograficzna pt. „Być może nie tylko ja…” , pokaz multimedialny i autorski prerformance.

2023 Polska
Galeria Instytutu Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wystawa forograficzna py. Kłopoty z historią czyli żegnaj pałacu”, pokaz multimedialny i autorski prerformance.


PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC


Fotografie z cyklu „Po Myśli”

Fotografie z cyklu „Portrety Portrety”

Fotografie z cyklu „Żegnaj Pałacu”

Z cyklu „Sacrum Minus”