O Okręgu


W roku 1947, z inicjatywy Jana Bułhaka i Leonarda Sempolińskiego, powstał Polski Związek Artystów Fotografów (będący kontynuacją przedwojennego Foto-Klubu Polskiego). Przemianowany w roku 1952 na istniejący do dziś Związek Polskich Artystów Fotografików, jest największym polskim stowarzyszeniem twórczo-zawodowym fotografików przyjmującym w poczet swoich członków artystów o wybitnym dorobku.

Okręg Szczeciński Związku, istniejący od 1977 roku, jest jednym z 13 okręgów działających w Polsce. Pierwszym prezesem Szczecińskiego oddziału ZPAF był Witold Chromiński, następnie przez 25 lat Krystyna Łyczywek , w latach 2002-2005 Waldemar Marzęcki , a w latach 2005 – 2023
Ewa Łyczywek-Pałka. Od kwietnia 2023 roku prezesem Okręgu Szczecińskiego ZPAF jest Sebastian Dziekoński.

Głównym zadaniem ZPAF jest popularyzacja sztuki fotograficznej przede wszystkim poprzez działalność wystawienniczą.

Poza eksponowaniem indywidualnej działalności twórczej swoich członków, Okręg Szczeciński zorganizował w czasie swojego, już ponad 45 letniego istnienia, szereg imprez o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Były to seminaria, sympozja, wykłady oraz przede wszystkim wystawy, w których udział brali znani fotograficy polscy i zagraniczni. W sumie Okręg Szczeciński zorganizował od roku 1977 ponad 400 wystaw.

Od początku istnienia szczecińskiego oddziału ZPAF organizowano wystawy głównie dzięki współpracy z takimi instytucjami, jak Książnica Pomorska, Zamek Książąt Pomorskich, Klub 13-Muz. W latach 2007-2008 OS ZPAF prowadził galerię fotograficzną w Muzeum Narodowym w Szczecinie. W ciągu 18 miesięcy działalności galerii zaprezentowano 15 wystaw fotograficznych krajowych, zagranicznych oraz własnych. Od roku 2014, dzięki przekonaniu władz Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego o zaletach łączenia nauki z kulturą, w nowym budynku tego Wydziału utworzono Galerię, którą oddano do dyspozycji Okręgowi Szczecińskiemu ZPAF. Mimo trudnego okresu pandemii, ZPAF zorganizował tu już ponad 30 wystaw i zdobył sobie stałe grono bywalców zainteresowanych sztuką fotografii. Galeria dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych w czasie zajęć studenckich.

Tradycją Okręgu stało się organizowanie Wystawy Jubileuszowej co 5 lat. Wystawa taka jest przeglądem działalności fotografików z Okręgu.

Od dawna nie szokuje nas już cyfrowa fotografia, a można nawet powiedzieć, że następuje pewne odejście od stosowania komputerowego przetwarzania obrazów. Przed nami jednak rysuje się nowe wyzwanie – Sztuczna Inteligencja. Jak już nie raz w historii bywało, głosy w sprawie przyszłości fotografii wobec pojawienia się nowych możliwości u jednych budzą obawy o losy „prawdziwej sztuki”, u innych natomiast wywołują entuzjazm związany z nowymi osiągnięciami techniki.

Następne lata pokażą jaką drogą pójdzie SZTUKA w dobie Sztucznej Inteligencji i czy na następnej wystawie jubileuszowej zobaczą Państwo jeszcze nasze własne prace…

Ewa Łyczywek-Pałka
Szczecin, 9. maja 2023 r.

Zarząd Okręgu


SEBASTIAN DZIEKOŃSKI – prezes
tel. 691 708 050, e-mail: sebastian.dziekonski@wp.pl

WALDEMAR MARZĘCKI
– wiceprezes
tel. 601 422 103 , e-mail: marzecki@post.pl

JACEK PAWŁOWSKI 
– skarbnik
tel. 91 487 99 31 e-mail: jpawlowski42@gmail.com

Komisja Rewizyjna Okręgu:

JANUSZ PISZCZATOWSKI
GRZEGORZ CZARNECKI
EWA ŁYCZYWEK-PAŁKA