40 LAT MINĘŁO…

Dużo to, czy mało? W historii Szczecina – niewiele, w historii fotografii jest to już znaczący okres. W roku 1977 w Szczecinie powstał oddział Związku Polskich Artystów Fotografików. Delegaturę Szczecińska utworzyła trójka członków ZPAF – Witold Chromiński (od 1952 w ZPAF), Krystyna Łyczywek (od 1964 w ZPAF) oraz Janusz Piszczatowski (od 1973 w ZPAF).

 

Pierwszym prezesem był Witold Chromiński (inżynier budowy maszyn, zastępca dyrektora Stoczni Szczecińskiej, artysta fotografik, operator filmowy, publicysta,) a po jego śmierci (28.09.1977) funkcję tę objęła Krystyna Łyczywek, która kierowała Delegaturą, a potem Okręgiem Szczecińskim do roku 2002.W latach 2002-2005 prezesem był Waldemar Marzęcki, a od 2005 roku do dziś – Ewa Łyczywek-Pałka.

ZPAF jest największym polskim stowarzyszeniem twórczo-zawodowym fotografów. Związek, istniejący od 1947 roku, kontynuuje tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego, który miał w swoich szeregach najwybitniejszych artystów międzywojennej Polski. Po II wojnie światowej to oni, na czele z Janem Bułhakiem, stali się założycielami ZPAF. Wśród aktualnych członków organizacji można znaleźć artystów wielu pokoleń, przedstawicieli najrozmaitszych kierunków artystycznych.

W czasie swej czterdziestoletniej działalności Okręg Szczeciński ZPAF przedstawił w Szczecinie ponad 400 wystaw fotograficznych swoich członków oraz wielu znanych fotografików z kraju i zagranicy. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zorganizował szereg imprez o zasięgu ogólnopolskim, do których zaliczyć można 17 dialogów interdyscyplinarnych oraz 5 Sympozjów Historii Fotografii Polskiej. Znaczenie międzynarodowe miały dwie wystawy Polskiej Fotografii w świecie, w których udział brali Polacy z 5 kontynentów.

W latach 2007-2008 OS ZPAF prowadził galerię fotograficzną w Muzeum Narodowym w Szczecinie. W ciągu 18 miesięcy działalności galerii zaprezentowano 15 wystaw fotograficznych krajowych, zagranicznych oraz własnych. Współpraca z Muzeum zaowocowała w roku 2008 bardzo ważną i interesującą wystawą pt. „Polska Fotografia w XX wieku”, zorganizowaną przez ZPAF i z naszej inicjatywy sprowadzoną do Szczecina.

W sierpniu 2008 roku w Holandii członkowie Okręgu prezentowali swoje prace na wystawie pt. „Veranderingen – Zmiany – Changes” w Galerii Obiektief w Enschede. W listopadzie tego samego roku szczecińscy fotograficy ze ZPAF wystawiali swoje prace na wystawie pt. „Stettiner Wurzeln” („Szczecińskie korzenie”), w ramach miesiąca fotografii w Berlinie,

W roku 2011 pięć fotografek z szczecińskiego oddziału Związku zrobiło wystawę „Kobiety kobietom”.

W roku 2014, dla uczczenia 175 rocznicy ogłoszenia przez Akademię Francuską wynalazku fotografii, członkowie Okręgu prowadzili cykl wykładów „Wielcy znani i nieznani” przedstawiających sylwetki fotografów z różnych krajów. Odbyło się to w ramach szeregu imprez, zorganizowanych z tej okazji przez Książnicę Pomorską w Szczecinie, a zakończyło wystawą „Kronika naszych kadrów”, na której członkowie OS ZPAF zaprezentowali własne prace fotograficzne w aspekcie historycznym

 

Pod koniec roku 2014 w wyniku wspólnej inicjatywy dziekana Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, prof. Stefana Domka oraz zarządu Okręgu na uczelni powstała galeria fotograficzna ZPAF. Galeria ta znajduje się w nowym budynku Wydziału Elektrycznego na ul. 26 Kwietnia 10. Jest to galeria otwarta, gdzie studenci i pracownicy uczelni mogą obcować ze sztuką na co dzień, a jednocześnie każdy może przyjść i obejrzeć wystawę. Do tej pory eksponowanych było 9 wystaw (3 autorów ze Szczecina).

Prezentowanie dorobku fotograficznego wszystkich członków naszego Okręgu co pięć lat, stało się już tradycją. Dla uczczenia 40-lecia szczecińskiego oddziału ZPAF w roku 2017 planujemy szereg wystaw indywidualnych, które będą eksponowane w Galerii ZPAF na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Wernisaż pierwszej z wystaw odbędzie się 17 stycznia 2017 roku o godz. 18.00. Będzie to prezentacja zdjęć nestorki szczecińskich fotografów i honorowej obywatelki miasta Szczecina – Krystyny Łyczywek. „Dawno temu na Kaszubach” to tytuł ekspozycji, na której będzie można obejrzeć nigdy dotąd niepowiększane zdjęcia autorki z lat 1978-1984, tzn. z czasów początku istnienia ZPAF w Szczecinie

Tak się dobrze składa, że nie tylko Związek ma w tym roku swój jubileusz, ale swój jubileusz obchodzi również Wydział Elektryczny, który nas gości już trzeci rok i wspiera nasze plany wystawiennicze. Ten zasłużony dla Szczecina wydział obchodzi w tym roku 70 rocznicę powstania. Kilkoro członków Okręgu kończyło Politechnikę Szczecińską. Wydział Elektryczny ma też swoje tradycje związane z fotografią. W roku 1966 grono studentów z Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej pod przewodnictwem Jurka Finela, założyło grupę twórczą FOT-ELEK. Grupa ta przez wiele lat wystawiała swoje zdjęcia w Szczecinie oraz w innych miastach, a największym sukcesem Fot-Elka było zorganizowanie I Ogólnopolskiego Biennale Fotografiki Studenckiej w roku 1972. Obcowanie na co dzień z fotografią artystyczną poruszy być może drzemiące w niektórych duszach studenckich talenty twórcze i tradycje Fot-Elka odżyją.

Zapraszamy wszystkich do galerii ZPAF w tym roku na wystawy jubileuszowe, a w latach następnych na kolejne prezentacje różnych fotografów z kraju i zagranicy.

Ewa Łyczywek